Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2019

saddam
9449 ce6f 500
Reposted fromzie zie viasucznik sucznik
saddam
9453 aa8a
Reposted fromfungi fungi viasucznik sucznik
saddam
9514 220a 500
Reposted fromtichga tichga viasucznik sucznik
saddam
9041 b79c 500
Reposted frommangoe mangoe viasucznik sucznik
saddam
8763 f3d2 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viasucznik sucznik
saddam
8419 d43a 500
Marta Zabłocka
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viasucznik sucznik
saddam
saddam
7790 89a1 500
Reposted frommangoe mangoe viaflamingo flamingo
saddam
Kiedy zeszłego roku nie chciałaś spędzać ze mną sylwestra, miałem jakieś złowrogie przeczucie, że jest to mój ostatni sylwester w kraju: ale Ty się zawsze śmiałaś z moich przeczuć. Nie wiem, ile mnie jeszcze smutnych sylwestrów czeka. Ale tak jak wtedy miałem to przeczucie - ponure i złowrogie, tak dzisiaj - 7 December - wierzę, że stanie się coś co zlikwiduje naszą rozłąkę, i że będziemy razem: tak jak Ty i ja tego pragnęliśmy. To przyjdzie szybciej, niż myślimy oboje. Świat racjonalny nie ma, jak wiemy, wszelkiego sensu. Wolę zakładać niespodzianki, niż wiarę w ludzi - na emigracji, tutaj zmieniają się kryteria.
(…)
Trzeba być bardzo pijanym, żeby moc tak pisać. Ale mówię Ci - gdybym miał gwarancję, że będę z Tobą chociaż rok, a potem mnie zabiją - przyjechałbym do Ciebie. Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie. Ale nie da mi nikt choć tej odrobiny. A w końcu wszystko jedno, gdzie człowiek jest cudzoziemcem. Ale czekaj. Jeszcze czekaj. Jesteś taka młoda. To nic nie znaczy, bo powinnaś właśnie teraz być szczęśliwa. Ale ja też jestem sam: pamiętaj, że jestem zupełnie sam i wszystko, czym żyję, to panna Czaczkes. Jeszcze trochę czekaj Jeszcze trochę, ja też nie jestem szczęśliwy.
Czekaj, czekaj
— LIST MARKA HŁASKI DO AGNIESZKI OSIECKIEJ
Reposted frompandziia pandziia
saddam
9101 bdd3 500
Reposted fromUncommonSense UncommonSense

May 04 2019

saddam
6799 e71d
Reposted fromteijakool teijakool viamanson1205 manson1205
saddam
saddam

“ W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne. ”

— A. Osiecka
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viawonderwall wonderwall
saddam
7908 6058
Reposted fromtichga tichga viacornymistick cornymistick
saddam
2101 5aa4 500
Reposted fromtfu tfu viamanson1205 manson1205
saddam
5470 db7e 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaczinok czinok
saddam
1951 33ff
Reposted fromEtnigos Etnigos viabigevilgrin00 bigevilgrin00
saddam
7464 25b4
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viaoski oski
saddam
6245 162a 500
liking things
Reposted fromKanister Kanister viaoski oski
saddam
5626 a7c8
Reposted fromtichga tichga viaoski oski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl